Den enda regeln är att du stöder forumet och gör dig kontaktbar genom att använda en personlig epostadress, ifall du behöver kontaktas. Att registrera med anonym och ospårbar epostadress är inte tillåtet, eftersom det omöjliggör personlig kontakt. Personlig kontakt är en förutsättning för förtroende, som detta forum bygger på.
••
The only rule is that you support the forum and make it possible to contact you, if need be. It is not allowed to register with an anonymous and untraceable email address, as this makes it impossible to establish a personal contact. Personal contact is a prerequisite for the trust that this forum is based on.