Ytterligare steg mot obligatorisk förskola i Sverige...

Skrevs den 10 Maj, 2011
[ Relaterat: Sverige, Utbildning | Permalink | Trackbacks (0) ]

Min fetstil...

Den 1 juli 2011 ska den nya skollagen och förändringarna i förskolans läroplan börja tillämpas. Förskolan blir en integrerad del av skolväsendet i syfte att befästa förskolans ställning som den första delen i utbildningssystemet samt för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet. Detta innebär att flera av de skolformsövergripande bestämmelserna i skollagens inledande kapitel kommer att gälla även förskolan, bland annat övergripande mål för utbildningen. Förskolans pedagogiska uppdrag stärks även genom att läroplanen har förtydligats med nya mål för barns språkliga och matematiska utveckling samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har förskollärares pedagogiska ansvar tydliggjorts och nya avsnitt för förskolechefens ansvar samt för uppföljning, utvärdering och utveckling har tillkommit.

Länk till Regeringens meddelande idag.

Mina kommentarer, med stort mått ironi (med risk för att somliga tyvärr håller med Regeringen...):

  • Om förskolan blir första delen i utbildningssystemet, måste den väl bli obligatorisk, det får väl inget barn missa genom att barnen då är hemma med förälder/-rar?
  • Likvärdighet... - i alla andra utbildningssammanhang har ju det betytt "samma tvångsutbildning för alla", så varför skulle inte förskolan också bli tvång för alla?
  • Förskolans pedagogiska uppdrag... - med andra ord menar man att föräldrar självklart INTE kan ta det ansvaret? 
  • Matematisk utveckling samt naturvetenskap och teknik - OJ då, DET kan väl föräldrar inte uppfylla, eller hur?
  • Uppföljning, utvärdering och utveckling - Självklart kan väl föräldrar inte hålla på med sånt, de älskar ju bara sina barn, och är därför "partiska"...

Jag säger som jag sagt de senaste sex åren:

Idot- eller inkompetensförklarar Regeringen människor/föräldrar, blir de just det... (Jag kommer ihåg när man helt plötsligt avhändade föräldrar ansvaret för sina barns simkunnighet, och tvingade därför alla barn samtidigt att innan skoldagen började gå i simskola i badhusen över hela landet!)

Statsvetare borde veta (eller vet redan) att om man i ett samhälle vill ha människor som dåligt kan ta ansvar för sina egna liv, än mindre för sina egna barns liv - så ska man göra precis så: Ta ansvaret ifrån dem! En generation senare, KAN de inte ta det förlorade ansvaret!

Fy skäms, Sverige!


Kommentera (* = måste fyllas i)
Maila mig när någon kommenterar denna artikel

Om du får ett felmeddelande när du skickar din kommentar - lämna ett meddelande istället här.