Not your business

Skrevs den 20 April, 2011
[ Relaterat: Citat | Permalink | Trackbacks (0) ]

What other people think of you...

is none of your business!

Zefrank 

InformationKommentera (* = måste fyllas i)
Maila mig när någon kommenterar denna artikel

Om du får ett felmeddelande när du skickar din kommentar - lämna ett meddelande istället här.