ESM - hur man länsar euroländerna

Skrevs den 28 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

ESM - European Stability Mechanism - är det inte många som känner till. Kanske är det meningen.

ESM skall träda i kraft i sommar, den 1 juli, om man får som man vill. Räddningsaktionen ESM ska ta över rollen som två tidigare aktioner haft, EFSF och EFSM, vilka ansågs strida mot bl.a. Europakonventionen. De upphör 2013, så ESM kommer att verka parallellt med dem i ett år.

Kom ihåg att Europeiska Centralbanken - av ordförande Mario Draghi, tidigare vice styrelseordförande och verkställande direktör för megabank-koncernen Goldman Sachs International - utan restriktioner redan 2011 lånat ut nästan 500 miljarder euro till mer än femhundra banker i Europa. Se nedan att även i USA gjordes en sådan "räddningsaktion" av en tidigare Goldman Sachs-anställd. Tillfällighet?

ESM handlar om att euroländerna - arton stycken - tillsammans helt plötsligt blir skyldiga denna nya institution 700 miljarder euro (6,3 biljoner svenska kronor...), så att institutionen kan fördela kapital till länder i kris - med mycket strikta villkor som i praktiken raderar de ländernas autonomitet när det gäller finansiell styrning. Man kallar dem "makroekonomiska anpassningsprogram" i fördraget.

Intressant är också att "ESM kommer att samarbeta mycket nära med Internationella valutafonden (IMF)", enligt sid. 5.

Svenska och engelska wikipedia ger ytlig bakgrund till ESM. Endast engelska hänvisar till att det finns kritik mot fördraget. Man nämner att ESM-rådet: 

  • kan inte ställas till svars för några beslut man tar, har total immunitet 
  • får rätt att bestämma över inhemsk politik

Fördraget går hur lätt som helst att läsa själv. Endast 62 sidor. Ladda ner härifrån eller direkt från Europeiska rådet här. Engelsk version här, för den som behöver.

Om immunitet för medlemmarna i ESM-rådet sägs på sid. 48:

I ESM:s intresse ska ESM-rådets ordförande, ledamöter och suppleanter till dessa, styrelseledamöter och suppleanter till dessa samt den verkställande direktören och övrig personal åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller handlingar som de utför i sin tjänsteutövning och ska åtnjuta okränkbarhet för sina officiella handlingar och dokument

Om betalning av startkapitalet sägs på sid. 54:

...betalning av det andelsbelopp som ursprungligen tecknats av varje ESM-medlem ske i form av fem årliga delbetalningar med 20% av det totala beloppet per gång. Den första delbetalningen ska göras av respektive ESM-medlem inom 15 dagar från dagen för detta fördrags ikraftträdande. 

Om inbetalning av kapital som ESM-rådet när som helst anser behövs, sägs på sid. 24:

ESM-medlemmarna förpliktar sig oåterkalleligen och ovillkorligen att på begäran betala allt kapital som den verkställande direktören infordrar av dem enligt denna punkt, varvid betalning ska ske inom sju dagar efter mottagandet av begäran

Finland kommer att bli skyldiga 1,8 procent av dessa 700 miljarder euro - nästan tretton miljarder: 12.581.800.000 euro. Denna skuld är inga pengar alls. Endast en skuld. Den ska betalas tillbaka av oss, befolkningen.


Den här videon gjordes först på tyska och spred sig som en löpeld över internet. Här på engelska.

I USA har man redan gjort en liknande "räddningsaktion", en bailout på 700 miljarder dollar - 550 miljarder euro - redan 2008. Man betalade många investmentbankers dåliga lån! Den som genomförde det var Henry Paulson, tidigare CEO och delägare i Goldman Sachs, där han började jobba redan 1974.

alt

Hur det gått där vet vi redan; de som drabbats är befolkningen, bl.a. de miljoner människor som drivits från sina hem, långt efter att deras lokala banklån köpts av en lång serie investmentbanker och finansiella intituitioner. Banker och investmentbanker som bär skulden går fria.

Se nyutkomna filmen Bailout och lär.

Ingen blir gladare av att det dessutom pumpas in "pengar" i ekonomiska system som banker och investmentbolag redan förstört och länsat. Värdet i en ekonomi, resurserna, kapitalet är detsamma, men antalet siffror, det vi kallar pengar, ökar astronomiskt. Vad händer då? Delar man siffrorna, pengarna, med värdet, resurserna - så motsvarar varje resurs mer siffror, pengar! Det kallas ibland inflation, från latinets inflatio - blåsa upp med luft, ingenting. Wikipedia igen:

Penningmängden ökas igenom att banker skapar krediter, eller att staten skapar nya pengar, för att täcka underskott... När de nya pengarna slutligen letar sig in i den allmänna ekonomin så minskar valutavärdet, om inte samhällets realvärden ökar i motsvarande grad.

"När pengarna slutligen letar sig in i" befolkningens ekonomi är de redan förlorarna; måste jobba mer för att kunna köpa samma sak. Men när det "skapades nya pengar", då blir vinnarna de som sitter närmast; bankerna själva och de i nästföljande steg, innan värdet på pengarna inflaterats. Vilka de är, vet vi redan.

Så, kort och gott: 

  1. Banker och andra finansiella institutioner gör dåliga affärer, ofta med full vetskap om hur dåliga de är (du har väl sett den otroligt välgjorda och verkligetstrogna spelfilmen Margin Call? Och kanske dokumentären Inside Job?)
  2. För att förhindra att dessa institutioner går omkull och för att befolkningar inte ska "förlora fötroendet för valutan och det ekonomiska systemet", betalar stater och centralbanker för de dåliga affärerna, så att alla personer i ledningen för bankerna, finansiella intitutionerna och regeringarna går fria.
  3. Befolkningar betalar tillbaka genom skatter och påbud - och lider av inflation på köpet. De blir inmutade för många års framtida slaveri för att andra i ekonomiska eliten förskansat sig. Och mycket sällan kommer man ens ihåg vad och varför det händer...

Oftast får befolkningarna höra att det är deras fel alltihop. Olika länders media sprider desinformation om hur andra länders befolkningar måste hållas i schack för att inte förvärra problemet - så här i Finland t.ex. skäller man på grekisk befolkning "som är lat och vill gå i tidig pension" - som om det var problemet!

Det enda jag kan göra är att informera om detta och hoppas att ESM-fördraget inte blir av. Kanske kan man använda en del material och kontakta EU-kommisionärer och andra, från denna sajt: European Action against ESM

Vad tycker du? Någon som tänker "världens största och mest odemokratiska förmögenhetsförflyttning"?

Vilka skapade de sociala nätverken?

Skrevs den 19 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

I dagarna efter att FaceBook blivit publikt och värderat till 100 miljarder dollar, är det intressant att se detta lilla klipp.

Person of Interest, där ett datageni och en f.d. CIA-man använder de fall som övervakningssystemen inte tycker är tillräckligt intressanta för att följa upp och rapportera till polis m.fl. - för att hjälpa de människor som annars inte skulle få hjälp...

Självklart är all lättillgänglig historia tydlig om vem som skapat t.ex. FaceBook - men de "högre intressen" som självklart finns med i utvecklingen, såg de bara på när FaceBook och andra sociala nätverk bildades, eller kunde de i bakgrunden hjälpa till, och i så fall varför?

Bara ett kul klipp, som kanske åtminstone avslöjar manusförfattarnas idéer i frågan...

Han reparerade sitt eget hjärta!

Skrevs den 13 April, 2012
[ Relaterat: Hälsa, Uppfinningar, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Helt otroligt igen.

Den gamla metoden för att byta ut en alltför förstorad aorta med implantat är hemsk, och försämrar livskvaliteten avsevärt för patienten.

En "rörmokare" hade detta problem, men uppfann en annan lösning som löste alla problemen med den gamla behandlingen: En stödstrumpa på aortan!

Så intressant att uppfinningen var hur enkel som helst, men vägen till att han fick stödstrumpan inopererad på sin egen aorta, var kantad av en mängd problem som inte hade med strumpan att göra. Att fackmänniskor kan vara trångsynta vet vi, och att behovet av nytt tänkande i nya tvärvetenskapliga fora är stort vet vi.

Här är sajten om stödstrumpan som nu sitter på aortan i endast tretton patienter sedan 2004, ifall någon behöver: Exstent

SOPA+PIPA=>CISPA och CCDP

Skrevs den 05 April, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

SOPA och PIPA i USA. Massivt motstånd. De fick tänka om, kanske blir det inget av de fruktansvärda lagarna som skulle omintetgjort personlig integritet på internet.

Även Facebook, Google och andra "stora" var emot de lagförslagen. Kanske mycket för att det skulle innebära stort ansvar och mycket arbete och stora resurser för dem.

I EU var ACTA på gång, snarlikt SOPA/PIPA, även där möttes lagförslaget med massivt motstånd.  

Nästa steg i USA: CISPA. I Storbritannien: CCDP (Big brother law).

I dessa förslag - mycket värre än de förra - ska regeringar när som helst kunna bryta in i privat kommunikation, via ISPs, webhotell och sociala medier, och kunna lagra och spåra vad som helst. Ursäkt: För att kunna förhindra cyberhot. Uppfunna cyberhot. Skrämselpropaganda. (Sen finns det självklart en kader av företag som talar om för regeringar vilka fantastiska övervakningsutrustningar de kan sälja dyrt till dem... för våra skattepengar...)

Dessa nya förslag innebär inget ansvar eller merarbete för "de stora", därför är de nu ganska tysta... Förutsägbart.

Hos Avaaz kan du agera mot brittiska CCDP här. Mot USAs CISPA här.

Om CCDP kan du läsa på IDG och Digital Journal. Om CISPA på Digital Journal. Snart finns det massor med mer information överallt.

Vi vanliga medborgare måste skydda oss... från regeringar... konstigt, men sant.

Video om CISPA här:

 

Giftigt socker

Skrevs den 04 April, 2012
[ Relaterat: Myter, Hälsa, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

För några år sedan lyssnade jag på Dr. Robert H. Lustig i ett föredrag kallat "Sugar: The Bitter Truth" 2009. Det föredraget blev en bomb i diet-debatten. Nu har programmet 60 Minutes intervjuat honom och flera andra. Och det verkar mycket viktigt att hålla ögonen på denne Robert Lustig.

Argumentet han formulerat är: När vi äter socker - som extraherats ur växter - blir biprodukterna från levern giftiga. Ja, giftiga. Konsekvenserna för kroppen är många. 

   

Nedan är det långa föredraget som hölls för elever på University of California 2009. Bland många andra saker, förklaras även varför både LCHF-dieten (inga kolhydrater, mycket fett) och den japanska dieten (inget fett, mycket kolhydrater) fungerar - de utelämnar socker.

Kuriosa: Dr. Lustig säger i föredraget att Coca-Cola innehåller salt, natriumklorid. Det gör det i USA, men inte i Sverige, kanske inte heller i Europa. Varför finns det salt i den någonstans? Koffein är vätskedrivande, salt gör dig törstig (men saltsmaken döljs av oerhörd mängd socker). Resultat: Man dricker mer om drycken innehåller salt. 

Universitetet presenterar föredraget så här: Robert H. Lustig, MD, UCSF Professor of Pediatrics in the Division of Endocrinology, explores the damage caused by sugary foods. He argues that fructose (too much) and fiber (not enough) appear to be cornerstones of the obesity epidemic through their effects on insulin. 

 

Kanske är detta felande länken i el-kedjan: Batteriet

Skrevs den 26 Mars, 2012
[ Relaterat: Uppfinningar, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Propagandamaskinen

Skrevs den 25 Mars, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Utbildning, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det skulle vara hur lätt som helst för vilken gammelmediakanal som helst att sammanställa något liknande som nedan - varför de inte gjort det för länge sedan är väl ändå en gåta?

Propagandamaskiner, det är väl ändå något som bara Kina, forna Sovjet och Hitlertyskland höll på med?

Nejdå - se här hur väldokumenterat kanske alla krig som USA startat, föregåtts av en enorm propaganda-apparat. Av olika anledingar, och den ena vidrigare än den andra.

I Norden har det självklart också funnits statliga, industriella och militära intressen för att forma folkopinionen om de krig som vi varit med i eller sniffat runt - både förr och nu. Bofors? Saudi-Arabien?

Hursomhelst, klarsynthet i backspegeln är otroligt viktig, och historia i sig ett mycket ärevördigt område för studier - OM man kan studera det utan skygglappar och opåverkad av den tidens progaganda.

 

Världens första som flyger av egen maskin - nästan.

Skrevs den 23 Mars, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Uppfinningar, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Jag får väl inte vara sämre jag, nu när 4,8 miljoner människor tittat på denna video på 2 dygn:

Until now people had assumed that it was impossible to fly with bird-like wings using human muscle power. Smeets designed his own system to solve this problem, using two Wii controllers, the accelerometers from a HTC Wildfire S smartphone and Turnigy motors. This combined mechanism provided Smeets with extra power to move his 17m2 wings and allowed him to move his arms freely without any risk of breaking them. The system is a wireless (haptic) concept. The wing itself was built out of a kite and carbon windsurf masts (as flightpins).

Human Bird Wings is an independent project initiated from the personal ambition and vision of Dutch engineer Jarno Smeets. “Ever since I was a little boy I have been inspired by pioneers like Otto Lilienthal, Leonardo da Vinci and also my own grandfather”. Six months ago Smeets started researching. Smeets has developed and realized his wings with support from an independent team assembled under the Human Bird Wings project, sharing his progress through a well documented blog and YouTube channel. He has offered his followers an open source concept in building bird wings. Aided by helpful suggestions of his audience he was able to successfully finish his bird wings concept.

Vad är regering?

Skrevs den 23 Mars, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Snart spionerar kylskåpet på dig?

Skrevs den 22 Mars, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Uppfinningar, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Nyligen publicerat.

CIA Chief: We’ll Spy on You Through Your DishwasherWired

The CIA wants to spy on you through your TV: Agency director says it will 'transform' surveillanceDaily Mail, UK

Is your TV watching you? Latest models raise concernsMSNBC, USA - vanlig gammelmedia

 

Förhoppningsvis är detta en artikel för mina barn, för när de bildar familj. Men visst, teknologiutvecklingen går så fort, så kanske är detta något för oss gamlingar också...

Kalle kommer hem från jobbet trött och hungrig, slår på TV:n. I reklamavbrottet hör han "Kalle, du ser trött ut - nu skulle du behöva en uppiggande energidryck, du har två BlueCow kvar i kylen!", och reklamen visar hur en trött man bälgar i sig av konstgjorda smaker och tillsatser i en bubblande dryck, en BlueCow. I nästa reklamavbrott - som numera visar sig 60% av programtiden eftersom regeringar världen runt tillåter det - ser han reklam för det nya pillret WorkForce, som ger dubbelt så djup sömn på natten, och dubbelt så hög prestationsförmåga på dagen. 

Helt individanpassad reklam, är inte det jättebra? Overkligt? Endast fånigt manus till en dålig science ficion-film? 

Teknologin bakom ovanstående scenario är redan här: 

  • Nästan all elektrisk utrustning i hemmet ansluten till internet, även t.ex. kylskåp och spisar genom vanliga strömkabeln i väggen. (Se Smart grid - och Smartgrids i EU )
  • Kamera och mikrofon i kylskåpet och TV:n som även har ansiktsigenkänning.
  • Hela produktions-, konsumtions- och betalningskedjan är redan idag helt spårbar - om man inte använder kontanter...

Teknologin har utvecklats på grund av flera intressen. I scenariot för annonsörers intresse att individanpassa reklam. Men i de länkade artiklarna ovan, menar CIA-direktören David Petraeus på fullt allvar att den mycket väl skulle kunna användas för att samla in massor med information åt underrättelsetjänsten.

Någon som är relativt insatt, nämnde till mig nyligen att han ser dessa teknologier som en enorm skördetröska i analogi. Den samlar in allt, tar sen ut det man vill använda och serverar till de som vill ha informationen. Och de är många.

För flera år sedan tänkte jag att det nog blir så, att total övervakning är något som konsumenten och medborgaren själv både betalar för och vill ha, för kortsiktiga och personliga intressen - helt utan att inse att den kunskap (som är makt) som samlas in om dem, och att den både kan och kommer att användas emot dem.

Personligen väljer jag att avstå så länge och mycket jag kan från dylikt. Tala gärna om hur dum jag är i kommentarerna Cool

Artikelarkiv


Senaste artiklarna

Senaste kommentarerna [rss]

Prenumerera

V䃃‚der Hammarland