Live Aid som inte hjälpte

Skrevs den 14 Oktober, 2012
[ Relaterat: Myter, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

altKort efter Live Aid-konserten 1985, hörde jag att pengarna man samlat in inte hade nått de behövande. Efter lite grävande då - utan internet! - var det ganska lätt att inse att så var fallet. Det var inte populärt bland kompisarna när jag spräckte bubblan kring detta...

Lilla flickan Birhan Woldu utnyttjade man för att sälja idén med konserten som en Poster Girl - men att hon räddades från svälten i Etiopien och fick utbildning i Canada hade inget med Live Aid att göra.

Tydligt var att konserten gjorde mycket för många, dock inte de behövande. Istället fick musikerna massor med publicitet, folk köpte så många fler skivor att skivbolagen ökade sin vinst, vissa gånger tiofalt, under 1986, och så många NGO (s.k. välgörenhetsorganisationer) blev manipulerade att göra sånt som flera afrikanska regeringar ville att de skulle göra. T.ex. skicka mat till områden man ville att stora delar av befolkningen skulle flytta till, i något som borde kallas för etnisk rensning! Följderna där, när media inte längre fotograferade, blev massvält.

Det blev lika tosigt med Live 8, men det tar jag någon annan gång...

Här i alla fall en del om just Live Aid från en längre dokumentär.

Kontantlöst samhälle snart här

Skrevs den 11 September, 2012
[ Relaterat: Sverige, Uppfinningar, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

Detta mötte mig på senaste besöket på banken. (klicka för större). Svensk Kassaservice lär ha varit först att lägga ner kontanter, snabbt följda av Swedbank, nu snart även Nordea, som jag hälsade på.

När jag först hörde om att det kontantlösa samhället kommer, i slutet på 1970-talet, skrattade de flesta. Fortfarande finns bankomater där man kan ta ut kontanter. Men alltfler branscher vill lämna de så "farliga" kontanterna. Med NFC, närfältskommunikation, blir det snart möjigt för alla branscher att helt överge kontanterna, antingen genom uppkopplade enheter som mobiltelefoner, eller genom implantering av chip under huden.

Det spelar väl egentligen ingen roll vad eller hur man använder betalningsmedel. Men inte nog med att NFC är relativt enkelt att hacka, man kan även ställa mig mycket frågande till en egenskap med elektronisk betalning, en egenskap man får "på köpet": Spårning av alla transaktioner.

Att banken och andra vet om allt kring våra köpvanor, kanske de flesta inte bryr sig om. Kanske inte heller att en växande marknad växer upp kring denna statistik. Men vad sägs om att man inte längre kan köpa en snusdosa eller vinflaska, pga. att man redan köpt "för mycket", enligt nationella normer som även staten kommer in och styr på betalningsmetodens nivå? Helt plötsligt blir det möjligt för total transparens kring vad konsumenten håller på med, där staten kan styra på detaljnivå vad du kan och inte kan göra. Och om det blir möjligt, betyder det att det är bra? Att det kommer att användas i endast "goda" syften?

När man försöker lösa ett problem - risker med kontanter - går man in i ett system som skapar många många fler. Hur ska vi sen lösa dem? Frågor, frågor.

Café Platon

Skrevs den 17 Juli, 2012
[ Relaterat: Utbildning, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

altCafé Platon - varje tisdagkväll kl 18.00 i juli på Krogars i Marsund. Lyssna på en inledande radiointervju om Café Platon på Ålands Radio:

Här inslaget från Ålands TV24:

Jag inledde med Människan och Frihet. Dryga 20-talet besökare från Åland, Finland och Sverige fikade och lyssnade, för att sedan i ett par timmar (!) diskutera innehållet i materialet och annat associerat. 

Ladda ner en pdf med vägbeskrivning här.

Programmet:

3 juli - "Människan och Frihet" - Mischa Hammarnejd, Åland.

10 juli - Johanna Lilius, geograf och Tatu Ahlroos, arkitekt från Finland pratar arkitektur och inredning med filosofisk knorr: "Rummets olika dimensioner".

17 juli - "Veganism och Vegetarianism" - Urban Zingmark, Sverige.

24 juli - "Ryssland och kultur" - Lena Linderborg, Finland.

31 juli - "Förlåtelse" - Christina, Åland.

ACTA förlorade massivt i EU idag!

Skrevs den 04 Juli, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Seger för demokratin!

Idag klockan 12:56 röstades lagförslaget ACTA ner - läs mer här och här.

Röstsiffrorna var massiva: Av 682 röstande, sade 478 nej, 39 ja till förslaget.

Nej-sägarna hade förberett sig väl, och vinkade med medtagna skyltar när röstsiffrorna visade sig.

 

Läs själv Rick Falkvinge, Piratpariets grundare, om det hela. 

Chris Hedges nya bok: "The World As It Is"

Skrevs den 01 Juli, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Myter, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

"Brace Yourself: The American Empire is over and the descent is going to be horrifying"

Här en lång intervju med honom, gjord av C-Span. Orkar du bara se de första femton minuterna, så gör det. Parallellerna med nästan vilket land som helst är tydliga, och EU ligger inte långt efter.

 

När stoppas någonsin USA?

Skrevs den 21 Juni, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Endast EN i amerikanska kongressen - Ron Paul - som vågar säga stopp? Är presidentens makt helt ohindrad?

Någon måste väl i himmelens namn stoppa de eviga krigen som USA drar igång! Syrien får inte bli nästa mål!

 

ESM - hur man länsar euroländerna

Skrevs den 28 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

ESM - European Stability Mechanism - är det inte många som känner till. Kanske är det meningen.

ESM skall träda i kraft i sommar, den 1 juli, om man får som man vill. Räddningsaktionen ESM ska ta över rollen som två tidigare aktioner haft, EFSF och EFSM, vilka ansågs strida mot bl.a. Europakonventionen. De upphör 2013, så ESM kommer att verka parallellt med dem i ett år.

Kom ihåg att Europeiska Centralbanken - av ordförande Mario Draghi, tidigare vice styrelseordförande och verkställande direktör för megabank-koncernen Goldman Sachs International - utan restriktioner redan 2011 lånat ut nästan 500 miljarder euro till mer än femhundra banker i Europa. Se nedan att även i USA gjordes en sådan "räddningsaktion" av en tidigare Goldman Sachs-anställd. Tillfällighet?

ESM handlar om att euroländerna - arton stycken - tillsammans helt plötsligt blir skyldiga denna nya institution 700 miljarder euro (6,3 biljoner svenska kronor...), så att institutionen kan fördela kapital till länder i kris - med mycket strikta villkor som i praktiken raderar de ländernas autonomitet när det gäller finansiell styrning. Man kallar dem "makroekonomiska anpassningsprogram" i fördraget.

Intressant är också att "ESM kommer att samarbeta mycket nära med Internationella valutafonden (IMF)", enligt sid. 5.

Svenska och engelska wikipedia ger ytlig bakgrund till ESM. Endast engelska hänvisar till att det finns kritik mot fördraget. Man nämner att ESM-rådet: 

  • kan inte ställas till svars för några beslut man tar, har total immunitet 
  • får rätt att bestämma över inhemsk politik

Fördraget går hur lätt som helst att läsa själv. Endast 62 sidor. Ladda ner härifrån eller direkt från Europeiska rådet här. Engelsk version här, för den som behöver.

Om immunitet för medlemmarna i ESM-rådet sägs på sid. 48:

I ESM:s intresse ska ESM-rådets ordförande, ledamöter och suppleanter till dessa, styrelseledamöter och suppleanter till dessa samt den verkställande direktören och övrig personal åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller handlingar som de utför i sin tjänsteutövning och ska åtnjuta okränkbarhet för sina officiella handlingar och dokument

Om betalning av startkapitalet sägs på sid. 54:

...betalning av det andelsbelopp som ursprungligen tecknats av varje ESM-medlem ske i form av fem årliga delbetalningar med 20% av det totala beloppet per gång. Den första delbetalningen ska göras av respektive ESM-medlem inom 15 dagar från dagen för detta fördrags ikraftträdande. 

Om inbetalning av kapital som ESM-rådet när som helst anser behövs, sägs på sid. 24:

ESM-medlemmarna förpliktar sig oåterkalleligen och ovillkorligen att på begäran betala allt kapital som den verkställande direktören infordrar av dem enligt denna punkt, varvid betalning ska ske inom sju dagar efter mottagandet av begäran

Finland kommer att bli skyldiga 1,8 procent av dessa 700 miljarder euro - nästan tretton miljarder: 12.581.800.000 euro. Denna skuld är inga pengar alls. Endast en skuld. Den ska betalas tillbaka av oss, befolkningen.


Den här videon gjordes först på tyska och spred sig som en löpeld över internet. Här på engelska.

I USA har man redan gjort en liknande "räddningsaktion", en bailout på 700 miljarder dollar - 550 miljarder euro - redan 2008. Man betalade många investmentbankers dåliga lån! Den som genomförde det var Henry Paulson, tidigare CEO och delägare i Goldman Sachs, där han började jobba redan 1974.

alt

Hur det gått där vet vi redan; de som drabbats är befolkningen, bl.a. de miljoner människor som drivits från sina hem, långt efter att deras lokala banklån köpts av en lång serie investmentbanker och finansiella intituitioner. Banker och investmentbanker som bär skulden går fria.

Se nyutkomna filmen Bailout och lär.

Ingen blir gladare av att det dessutom pumpas in "pengar" i ekonomiska system som banker och investmentbolag redan förstört och länsat. Värdet i en ekonomi, resurserna, kapitalet är detsamma, men antalet siffror, det vi kallar pengar, ökar astronomiskt. Vad händer då? Delar man siffrorna, pengarna, med värdet, resurserna - så motsvarar varje resurs mer siffror, pengar! Det kallas ibland inflation, från latinets inflatio - blåsa upp med luft, ingenting. Wikipedia igen:

Penningmängden ökas igenom att banker skapar krediter, eller att staten skapar nya pengar, för att täcka underskott... När de nya pengarna slutligen letar sig in i den allmänna ekonomin så minskar valutavärdet, om inte samhällets realvärden ökar i motsvarande grad.

"När pengarna slutligen letar sig in i" befolkningens ekonomi är de redan förlorarna; måste jobba mer för att kunna köpa samma sak. Men när det "skapades nya pengar", då blir vinnarna de som sitter närmast; bankerna själva och de i nästföljande steg, innan värdet på pengarna inflaterats. Vilka de är, vet vi redan.

Så, kort och gott: 

  1. Banker och andra finansiella institutioner gör dåliga affärer, ofta med full vetskap om hur dåliga de är (du har väl sett den otroligt välgjorda och verkligetstrogna spelfilmen Margin Call? Och kanske dokumentären Inside Job?)
  2. För att förhindra att dessa institutioner går omkull och för att befolkningar inte ska "förlora fötroendet för valutan och det ekonomiska systemet", betalar stater och centralbanker för de dåliga affärerna, så att alla personer i ledningen för bankerna, finansiella intitutionerna och regeringarna går fria.
  3. Befolkningar betalar tillbaka genom skatter och påbud - och lider av inflation på köpet. De blir inmutade för många års framtida slaveri för att andra i ekonomiska eliten förskansat sig. Och mycket sällan kommer man ens ihåg vad och varför det händer...

Oftast får befolkningarna höra att det är deras fel alltihop. Olika länders media sprider desinformation om hur andra länders befolkningar måste hållas i schack för att inte förvärra problemet - så här i Finland t.ex. skäller man på grekisk befolkning "som är lat och vill gå i tidig pension" - som om det var problemet!

Det enda jag kan göra är att informera om detta och hoppas att ESM-fördraget inte blir av. Kanske kan man använda en del material och kontakta EU-kommisionärer och andra, från denna sajt: European Action against ESM

Vad tycker du? Någon som tänker "världens största och mest odemokratiska förmögenhetsförflyttning"?

Vilka skapade de sociala nätverken?

Skrevs den 19 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

I dagarna efter att FaceBook blivit publikt och värderat till 100 miljarder dollar, är det intressant att se detta lilla klipp.

Person of Interest, där ett datageni och en f.d. CIA-man använder de fall som övervakningssystemen inte tycker är tillräckligt intressanta för att följa upp och rapportera till polis m.fl. - för att hjälpa de människor som annars inte skulle få hjälp...

Självklart är all lättillgänglig historia tydlig om vem som skapat t.ex. FaceBook - men de "högre intressen" som självklart finns med i utvecklingen, såg de bara på när FaceBook och andra sociala nätverk bildades, eller kunde de i bakgrunden hjälpa till, och i så fall varför?

Bara ett kul klipp, som kanske åtminstone avslöjar manusförfattarnas idéer i frågan...

SOPA+PIPA=>CISPA och CCDP

Skrevs den 05 April, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

SOPA och PIPA i USA. Massivt motstånd. De fick tänka om, kanske blir det inget av de fruktansvärda lagarna som skulle omintetgjort personlig integritet på internet.

Även Facebook, Google och andra "stora" var emot de lagförslagen. Kanske mycket för att det skulle innebära stort ansvar och mycket arbete och stora resurser för dem.

I EU var ACTA på gång, snarlikt SOPA/PIPA, även där möttes lagförslaget med massivt motstånd.  

Nästa steg i USA: CISPA. I Storbritannien: CCDP (Big brother law).

I dessa förslag - mycket värre än de förra - ska regeringar när som helst kunna bryta in i privat kommunikation, via ISPs, webhotell och sociala medier, och kunna lagra och spåra vad som helst. Ursäkt: För att kunna förhindra cyberhot. Uppfunna cyberhot. Skrämselpropaganda. (Sen finns det självklart en kader av företag som talar om för regeringar vilka fantastiska övervakningsutrustningar de kan sälja dyrt till dem... för våra skattepengar...)

Dessa nya förslag innebär inget ansvar eller merarbete för "de stora", därför är de nu ganska tysta... Förutsägbart.

Hos Avaaz kan du agera mot brittiska CCDP här. Mot USAs CISPA här.

Om CCDP kan du läsa på IDG och Digital Journal. Om CISPA på Digital Journal. Snart finns det massor med mer information överallt.

Vi vanliga medborgare måste skydda oss... från regeringar... konstigt, men sant.

Video om CISPA här:

 

Propagandamaskinen

Skrevs den 25 Mars, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Utbildning, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det skulle vara hur lätt som helst för vilken gammelmediakanal som helst att sammanställa något liknande som nedan - varför de inte gjort det för länge sedan är väl ändå en gåta?

Propagandamaskiner, det är väl ändå något som bara Kina, forna Sovjet och Hitlertyskland höll på med?

Nejdå - se här hur väldokumenterat kanske alla krig som USA startat, föregåtts av en enorm propaganda-apparat. Av olika anledingar, och den ena vidrigare än den andra.

I Norden har det självklart också funnits statliga, industriella och militära intressen för att forma folkopinionen om de krig som vi varit med i eller sniffat runt - både förr och nu. Bofors? Saudi-Arabien?

Hursomhelst, klarsynthet i backspegeln är otroligt viktig, och historia i sig ett mycket ärevördigt område för studier - OM man kan studera det utan skygglappar och opåverkad av den tidens progaganda.

 

Artikelarkiv


Senaste artiklarna

Senaste kommentarerna [rss]

Prenumerera

V䃃‚der Hammarland