ESM - hur man länsar euroländerna

Skrevs den 28 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

ESM - European Stability Mechanism - är det inte många som känner till. Kanske är det meningen.

ESM skall träda i kraft i sommar, den 1 juli, om man får som man vill. Räddningsaktionen ESM ska ta över rollen som två tidigare aktioner haft, EFSF och EFSM, vilka ansågs strida mot bl.a. Europakonventionen. De upphör 2013, så ESM kommer att verka parallellt med dem i ett år.

Kom ihåg att Europeiska Centralbanken - av ordförande Mario Draghi, tidigare vice styrelseordförande och verkställande direktör för megabank-koncernen Goldman Sachs International - utan restriktioner redan 2011 lånat ut nästan 500 miljarder euro till mer än femhundra banker i Europa. Se nedan att även i USA gjordes en sådan "räddningsaktion" av en tidigare Goldman Sachs-anställd. Tillfällighet?

ESM handlar om att euroländerna - arton stycken - tillsammans helt plötsligt blir skyldiga denna nya institution 700 miljarder euro (6,3 biljoner svenska kronor...), så att institutionen kan fördela kapital till länder i kris - med mycket strikta villkor som i praktiken raderar de ländernas autonomitet när det gäller finansiell styrning. Man kallar dem "makroekonomiska anpassningsprogram" i fördraget.

Intressant är också att "ESM kommer att samarbeta mycket nära med Internationella valutafonden (IMF)", enligt sid. 5.

Svenska och engelska wikipedia ger ytlig bakgrund till ESM. Endast engelska hänvisar till att det finns kritik mot fördraget. Man nämner att ESM-rådet: 

  • kan inte ställas till svars för några beslut man tar, har total immunitet 
  • får rätt att bestämma över inhemsk politik

Fördraget går hur lätt som helst att läsa själv. Endast 62 sidor. Ladda ner härifrån eller direkt från Europeiska rådet här. Engelsk version här, för den som behöver.

Om immunitet för medlemmarna i ESM-rådet sägs på sid. 48:

I ESM:s intresse ska ESM-rådets ordförande, ledamöter och suppleanter till dessa, styrelseledamöter och suppleanter till dessa samt den verkställande direktören och övrig personal åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller handlingar som de utför i sin tjänsteutövning och ska åtnjuta okränkbarhet för sina officiella handlingar och dokument

Om betalning av startkapitalet sägs på sid. 54:

...betalning av det andelsbelopp som ursprungligen tecknats av varje ESM-medlem ske i form av fem årliga delbetalningar med 20% av det totala beloppet per gång. Den första delbetalningen ska göras av respektive ESM-medlem inom 15 dagar från dagen för detta fördrags ikraftträdande. 

Om inbetalning av kapital som ESM-rådet när som helst anser behövs, sägs på sid. 24:

ESM-medlemmarna förpliktar sig oåterkalleligen och ovillkorligen att på begäran betala allt kapital som den verkställande direktören infordrar av dem enligt denna punkt, varvid betalning ska ske inom sju dagar efter mottagandet av begäran

Finland kommer att bli skyldiga 1,8 procent av dessa 700 miljarder euro - nästan tretton miljarder: 12.581.800.000 euro. Denna skuld är inga pengar alls. Endast en skuld. Den ska betalas tillbaka av oss, befolkningen.


Den här videon gjordes först på tyska och spred sig som en löpeld över internet. Här på engelska.

I USA har man redan gjort en liknande "räddningsaktion", en bailout på 700 miljarder dollar - 550 miljarder euro - redan 2008. Man betalade många investmentbankers dåliga lån! Den som genomförde det var Henry Paulson, tidigare CEO och delägare i Goldman Sachs, där han började jobba redan 1974.

alt

Hur det gått där vet vi redan; de som drabbats är befolkningen, bl.a. de miljoner människor som drivits från sina hem, långt efter att deras lokala banklån köpts av en lång serie investmentbanker och finansiella intituitioner. Banker och investmentbanker som bär skulden går fria.

Se nyutkomna filmen Bailout och lär.

Ingen blir gladare av att det dessutom pumpas in "pengar" i ekonomiska system som banker och investmentbolag redan förstört och länsat. Värdet i en ekonomi, resurserna, kapitalet är detsamma, men antalet siffror, det vi kallar pengar, ökar astronomiskt. Vad händer då? Delar man siffrorna, pengarna, med värdet, resurserna - så motsvarar varje resurs mer siffror, pengar! Det kallas ibland inflation, från latinets inflatio - blåsa upp med luft, ingenting. Wikipedia igen:

Penningmängden ökas igenom att banker skapar krediter, eller att staten skapar nya pengar, för att täcka underskott... När de nya pengarna slutligen letar sig in i den allmänna ekonomin så minskar valutavärdet, om inte samhällets realvärden ökar i motsvarande grad.

"När pengarna slutligen letar sig in i" befolkningens ekonomi är de redan förlorarna; måste jobba mer för att kunna köpa samma sak. Men när det "skapades nya pengar", då blir vinnarna de som sitter närmast; bankerna själva och de i nästföljande steg, innan värdet på pengarna inflaterats. Vilka de är, vet vi redan.

Så, kort och gott: 

  1. Banker och andra finansiella institutioner gör dåliga affärer, ofta med full vetskap om hur dåliga de är (du har väl sett den otroligt välgjorda och verkligetstrogna spelfilmen Margin Call? Och kanske dokumentären Inside Job?)
  2. För att förhindra att dessa institutioner går omkull och för att befolkningar inte ska "förlora fötroendet för valutan och det ekonomiska systemet", betalar stater och centralbanker för de dåliga affärerna, så att alla personer i ledningen för bankerna, finansiella intitutionerna och regeringarna går fria.
  3. Befolkningar betalar tillbaka genom skatter och påbud - och lider av inflation på köpet. De blir inmutade för många års framtida slaveri för att andra i ekonomiska eliten förskansat sig. Och mycket sällan kommer man ens ihåg vad och varför det händer...

Oftast får befolkningarna höra att det är deras fel alltihop. Olika länders media sprider desinformation om hur andra länders befolkningar måste hållas i schack för att inte förvärra problemet - så här i Finland t.ex. skäller man på grekisk befolkning "som är lat och vill gå i tidig pension" - som om det var problemet!

Det enda jag kan göra är att informera om detta och hoppas att ESM-fördraget inte blir av. Kanske kan man använda en del material och kontakta EU-kommisionärer och andra, från denna sajt: European Action against ESM

Vad tycker du? Någon som tänker "världens största och mest odemokratiska förmögenhetsförflyttning"?

Vilka skapade de sociala nätverken?

Skrevs den 19 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

I dagarna efter att FaceBook blivit publikt och värderat till 100 miljarder dollar, är det intressant att se detta lilla klipp.

Person of Interest, där ett datageni och en f.d. CIA-man använder de fall som övervakningssystemen inte tycker är tillräckligt intressanta för att följa upp och rapportera till polis m.fl. - för att hjälpa de människor som annars inte skulle få hjälp...

Självklart är all lättillgänglig historia tydlig om vem som skapat t.ex. FaceBook - men de "högre intressen" som självklart finns med i utvecklingen, såg de bara på när FaceBook och andra sociala nätverk bildades, eller kunde de i bakgrunden hjälpa till, och i så fall varför?

Bara ett kul klipp, som kanske åtminstone avslöjar manusförfattarnas idéer i frågan...

Artikelarkiv


Senaste artiklarna

Senaste kommentarerna [rss]

Prenumerera

V䃃‚der Hammarland