2 Propeller storlek

av blomman61

3 Konstig läcka

av Mischa

4 Motor / Smörolja

av Stefan

6 Trasig Autohelm 1000

av Mischa

11 Teak-däck läck...

av Mischa

12 Logg-propellern...

av Mischa

13 olja i kölsvinet

av kyllergaard

14 Batterier...

av Mischa

15 Upptagning

av Tethys

16 Kölförlängning med plastpest

av Erik Selander

18 Fukt i båten

av Sjöbris