Jag hjälper en kompis med att bygga ett nytt elsystem i hans Tetis, idag finns det enbart startbatteri till en diselinombordare.
Tanken är att få dit ett förbrukningsbatteri med skiljerelä och ny elcentral. Frågan är var man placerar det extra batteriet och var man kan ha den extra huvudbrytaren. Idag finns startbatteriet i den aktre toften på styrbords sidan. Finns utrymme antingen på barbordsidan eller i aktre suvfacket för ett extra batteri men var sätter man i så fall en ny huvudbrytare, nuvarande sitter i motorrummet. Tacksam för alla idéer.

VH Erik Årnfelt