Normal?

Skrevs den 07 November, 2012
[ Relaterat: Citat | Permalink | Trackbacks (0) ]

The pursuit of normalcy is the ultimate sacrifice of potential.


Strävandet efter normalitet är förmågans yttersta eftergift.

Faith Jegede

InformationKommentera (* = måste fyllas i)
Maila mig när någon kommenterar denna artikel

Om du får ett felmeddelande när du skickar din kommentar - lämna ett meddelande istället här.